Bisettelse Bjørn Bjørnø

IMG_4235_v2.JPG

Bjørn bisettes i Horten kirke

Vi tar farvel med  Bravo Bravo fredag 11.mai, kl 14, på i Horten kirke på Karljohansvern.

Bravo Bravo har satt dype spor i Forsvaret, og han beholdt sin jobb på Karljohansvern helt fram til han forulykket 29. april, 83 år gammel. Forsvaret ønsker å vise han den siste ære ved å gi han en militær bisettelse.

Alle Bjørns hoppkamerater og medlemmer i TøFSK er velkomne.

Adresse Horten Kirke er Nedre vei 9, vis a vis Vervensporten,  Horten industripark, Karljohansvern.

Vi hopper som tillyst hele fredag, fra kl 09-21, men vi tar en pause under selve bisettelsen, kl 14-15.